OBECNÝ ÚRAD » DOKUMENTYPlán zberu TKO a separovaného zberu v obci Stratená r. 2015 si môžete pozrieť
po kliknutí sem